Belangrijke informatie

In onze praktijk bieden wij cosmetische mondzorgbehandelingen aan.
Cosmetischemondzorg is niet (medisch) noodzakelijk, maar zorgt er wel voor dat uw mond er mooier uitziet.
Voorbeelden van cosmetische mondzorgbehandelingen zijn bleken en facings.

Zoals geldt voor alle vormen van zorg, kan ook cosmetische mondzorg leiden tot complicaties en schade.
In Nederland worden er daarom hoge eisen gesteld aan cosmetische mondzorg en werken tandartsen volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg.

Onze praktijk staat voor goede en veilige cosmetische mondzorg en voldoet aan de eisen
en voorwaarden die gesteld worden aan de praktijk en de behandelaars:
• we informeren u volledig over de verschillende behandelmogelijkheden;
• we leggen u uit welke risico’s er zijn;
• we laten u vooraf zien welk eindresultaat u kunt verwachten.
Wij werken met de checklist Cosmetische mondzorg. Deze checklist ontvangt u tijdens de
eerste afspraak en helpt u controleren of u alle informatie over de behandeling heeft
ontvangen.

Kosten cosmetische behandeling
Na de eerste afspraak ontvangt u van ons een begroting voor de besproken
behandeling(en). Zo weet u vooraf wat de totale kosten zijn en wat er wel en niet bij de
prijs is inbegrepen. De gebruikte codes voor cosmetische behandelingen zijn:

• K001 Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)
Een directe facing is een schildje van vulmateriaal dat direct in de mond gemaakt wordt.
• K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)
Een indirecte facing is een schildje dat buiten de mond gemaakt wordt.
• K003 Uitwendig bleken per kaak
Het uitwendig bleken van de tanden en kiezen.
• K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Cosmetische mondzorg alleen in een gezonde mond
Cosmetische mondzorg is alleen mogelijk in een gezonde mond. We starten daarom altijd
met een onderzoek om de mondgezondheid te controleren. Soms is het nodig om eerst
een andere behandeling uit te voeren om de mond gezond te maken, voordat de
cosmetische behandeling kan worden gestart.

De minimale leeftijd voor een cosmetische behandeling is 18 jaar.

Deze tandartsen voeren cosmetische mondzorgbehandelingen uit
Behandelaars + nascholing op gebied cosmetische mondzorg
Optioneel:
Behandelingen + kosten verschillende mogelijkheden facings en bleken + foto’s
Patiëntervaringen (+ foto’s) / portfolio